Maribor, 18.06.2021 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Zdrava šola

V našem dijaškem domu že drugo leto poteka projekt »Zdrava šola« Dijaki se ob različnih dejavnostih seznanjajo z možnostjo za krepitev zdravja z namenom vpliva na bolj zdrav življenjski slog mladih in kasneje odraslih ljudi. Tako delujemo na treh različnih področjih: področju psihičnega zdravja in dobrih medsebojnih odnosov, gibanja v naravi in na ekološkem področju. Vse to vključujejo delavnice o umetnosti učenja in obvladovanju stresa, o preprečevanju nasilja in nenasilni komunikaciji.

Organiziramo humanitarne akcije, spoznavanje invalidnih oseb in pomoč le-tem, učno pomoč, predavanje ginekologa in program »Opustimo kajenje«. Zato tudi hodimo na sprehode in izlete, ločeno zbiramo odpadke (plastenke, papir), varčujemo z vodo in elektriko, izvedemo čistilno akcijo ob dnevu Zemlje, pripravimo teden zdrave prehrane in se spoznavamo z osnovami čebelarstva.

Objavi na Facebook-u
Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola