Maribor, 04.03.2024 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Plan dela

Vsak vzgojitelj ima najmanj eno interesno dejavnost tedensko 2 uri.

V začetku šolskega leta se z razpisom in prijavami oblikujejo interesne skupine za posamezna interesna področja.

Program dela za športne interesne dejavnosti

Cilji:

 • utrjevanje telesnih zmogljivosti in sposobnosti
 • spoznavanje načina, pravil in tehnik igranja
 • poudarek na sodelovanju, kolektivnosti, požrtvovalnosti, družabnosti in ferpleju.

Način izvajanja:

 • tedensko 2 uri v telovadnici doma ali lahko tudi na zunanjem igrišču

Vsebine:

 • splošna telesna priprava
 • tehnična priprava
 • igralni elementi
 • pravila igre
 • tekmovanja: medskupinska, meddomska, regijska, medregijska in domiada

Program dela za literarno-oblikovalne interesne dejavnosti

Cilji:

 • razvijanje literarne in oblikovalne ustvarjalnosti mladih
 • poglabljanje estetskega in kritičnega odnosa do umetnin
 • izražanje o doživljajih, življenjskih in okoljskih sestavinah, ki se zrcalijo v umetnini
 • razvijanje kreativnosti
 • osebnostna rast

Način izvajanja:

 • individualno in skupinsko delo pod vodstvom mentorja

Vsebine:

 • spoznavanje umetniškega dela
 • analiziranje, vrednotenje, ocenjevanje dela
 • scenografija za domske prireditve
 • članki za domsko glasilo
 • razstave
 • izdelava voščilnic, šopkov, pirhov..
 • sodelovanje na domskih prireditvah
Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola