Maribor, 11.12.2023 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Zdrava šola

Zdrava šola - Dijaški dom Drava MariborDijaški dom Drava Maribor se je priključil v Slovensko mrežo Zdravih šol leta 2008.

Zdravje je vir življenja in dobrega počutja, zato se zavedamo pomena enakovredne skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Dijaški dom je okolje, ki poleg družine  in šole igra ključno vlogo pri mladostnikovem razvoju. Dijakom pomaga doseči znanje, prevzeti stališča in razviti veščine, ki jih potrebujejo kasneje v odraslem življenju kot dejavni posamezniki.

Čas, ki ga dijaki preživijo v dijaškem domu, predvsem pa njihove izkušnje z dijaškim domom in življenje v njem, pomembno vplivajo na njihovo samopodobo, sprejemanje sebe, vedenje v zvezi z zdravjem in odnos do življenja.

Na tisoče ur, ki jih mladostniki tekom šolanja preživijo v dijaškem domu, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na večje zdravje mladostnikov in kasneje odraslih ljudi.

V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se dijaki tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih rezultatih.

Da bi našim dijakom zagotovili želene rezultate in ustvarili optimalne pogoje za njihov zdrav razvoj, sledimo naslednjim ciljem Evropske mreže Zdravih šol:

 • aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh dijakov s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v dijaškem domu;
 • skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi in dijaki, zaposlenimi med seboj ter med dijaki;
 • trudimo se, da so socialni cilji dijaškega doma jasni zaposlenim, dijakom in staršem;
 • vse dijake spodbujamo k različnim dejavnostim;
 • izrabimo vsako možnost za izboljšanje domskega okolja;
 • skrbimo za razvoj dobrih povezav med dijaškim domom, šolo, domom in skupnostjo;
 • skrbimo za razvoj povezav med dijaškim domom in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;
 • aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih zaposlenih;
 • upoštevamo dejstvo, da so vzgojitelji  in vsi zaposleni zgled za zdravo obnašanje;
 • upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima prehrana v dijaškem domu pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
 • sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;
 • vzpostavljamo poglobljen odnos z zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Evalvacijsko poročilo za 2013/2014


Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola